Grudzień 2022 – prace naprawcze na elewacjach bloków m.in. sprawdzenie kanałów wentylacyjnych i montaż kratek