Kwiecień 2020 – Usunięcie ubytków powstałych w skutek działań ptactwa (kawki) na elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego