Maj 2021 – montaż obijaków pneumatycznych oraz przegląd oświetlenia przeszkodowego na kominie w Skierniewicach