Czerwiec 2022 – malowanie rurociągów z zastosowaniem technik dostępu linowego