Marzec 2021 – montaż kratek wentylacyjnych na elewacjach budynków wielorodzinnych w Łodzi