Sierpień 2020 – uporządkowanie i zabezpieczenie siatką balkonu znajdującego się na 10 kondygnacji budynku wielorodzinnego