Sierpień 2021 – udrożnienie zatkanych kanałów wentylacyjnych pod kratkami w elewacji bloku