Kwiecień 2023 – usunięcie ubytków powstałych w skutek działań ptactwa na elewacjach bloków wielorodzinnych

usunięciu ubytków powstałych w skutek działań ptactwa oraz wymiana uszkodzonych kratek wentylacyjnych
na elewacjach bloków wielorodzinny